Kazakhstan. Molodezhnoe pervenstvo do 15 let Rossiya (2kh35 minut)