Match info: Ho Chi Minh City FC - B. Binh Duong

Date: 12 July 2019 - 08:00

Stadium: San van Dong Thong Nhat , Ho Chi Minh City , Vietnam